B2KPM – PROCESUL DE SOLUTIONARE RECLAMATII

B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL (B2KPM) – este o entitate de recuperare creante inregistrata in Registrul entitatilor de recuperare creante, in evidenta Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).
Sediul social:Strada Vasile Alecsandri nr. 4 si Constatin Daniel nr. 11, Corp C, etaj 2, sector 1 Bucuresti, Romania
Registrul Comertului:
CUI:
J40/2666/2016
RO 35698810
Pagina web:
Email:
Telefon:
http://www.b2kapital.ro
reclamatii@b2kapital.ro
+40 372391790

Prelucrarea datelor personale in cadrul procesului de solutionare a reclamatiilor
In cadrul procesului de solutionare a reclamatiilor B2KPM prelucreaza datele tale personale in scopul analizarii sesizarii, remedierii aspectelor sesizate sau reclamate si fomularii si comunicarii raspunsului la solicitare. Temeiurile prelucrarii acestor date sunt in principal: indeplinirea unor obligatii legale si interesele legitime ale B2KPM, situatii in care nu este necesara obtinerea consimtamantului tau in calitate de persoana vizata. Mai multe detalii privind prelucrarea datelor personale regasiti in Politica noastra privind Prelucrarea & Protectia Datelor, disponibila pe pagina web a companiei la adresa: https://b2kapital.ro/protectia-datelor/


B2KPM cauta sa imbunatateasca si sa eficientizeze permanent serviciile oferite si comunicarea cu clientii sai. In acest sens, in activitatea noastra punem accent pe aplicarea reglementarilor nationale si a standardelor internationale in materie, pentru o gestionare optima a reclamatiilor si petitiilor clientilor nostri. Solicitarile, sesizările și reclamațiile pe care ni le trimiti sunt cele care ne arata utilitatea si eficienta modificarilor pe care le aducem serviciilor si proceselor noastre de colectare creante și reprezinta pentru noi un reper important pe drumul spre un parteneriat mai bun cu tine.

B2KPM aplica urmatoareleprincipii generale pentru gestionarea si solutionarea reclamatiilor:
 • Solutionarea reclamatiilor cu integritate si respect
 • Transparenta fata de clienti si informarea adecvata a persoanelor interesate prin punerea la dispozitie a informatiilor necesare privind modul in care sunt gestionate si solutionate reclamatiile
 • Gestionarea reclamatiilor in conditii de confidentialitate
 • Actionarea cu maxima diligenta pentru verificarea in mod detaliat si obiectiv a oricarei situatii reclamate
 • Verificarea documentatiei aferente solutionarii reclamatiei, avandu-se in vedere atat clarificarile si opiniile autoritatilor competente, cat si opinia altor parti interesate;
 • Implementarea masurilor necesare corectarii proceselor interne pentru evitarea in viitor a oricaror erori / disfunctionalitati in furnizarea produselor/serviciilor
 • Monitorizarea si controlul periodic al procesului de administrare a reclamatiilor.
Reclamația este orice sesizare sau cerere formulată în scris prin care îți exprimi orice nemulțumire cu privire la activitățile sau serviciile prestate de B2KPM. Reclamatia se poate depune inclusiv prin completarea Formularului de Reclamatii / Sesizari/Exercitare Drepturi pe care il poti descarca si direct de pe site-ul nostru accesand: https://b2kapital.ro/protectia-datelor/.

Reclamatia poate fi transmisa prin:
Orice persoană fizică sau juridică, oricând are o nemulțumire legată de activitățile sau serviciile B2KPM. Atunci cand doresti sa faci o sesizare sau sa depui o reclamatie, cu cat esti mai specific, ca atat vom putea solutiona mai bine solicitarile tale. Este posibil sa iti solicitam mai multe detalii sau documente justificative pentru a-ti verifica identitatea sau pentru a clarifica prompt solicitarea formulata.

Pentru a prelua și a rezolva rapid si complet reclamația ta, avem nevoie de:
 • Datele minime necesare pentru identificarea ta: numele, prenumele, data nasterii, adresa de domiciliu sau resedinta, numarul de telefon si adresa de email (in cazul in care doresti comunicarea raspunsului in format electronic, prin email). In cazul firmelor ne sunte necesare denumirea firmei, CUI, precum si datele minime de identificare mentionate anterior pentru reprezentantul legal al firmei.
 • Calitatea persoanei care formulează reclamația (client titular sau reprezentant/împuternicit);
 • Obiectul reclamației (serviciul / activitatea reclamată);
B2KPM poate solicita informatii suplimentare necesare pentru a verifica si confirma identitatea ta, inainte de a putea permite accesul la datele tale cu caracter personal sau inainte de a actiona si implementa anumite masuri in legatura cu exercitarea drepturilor tale (de exemplu: o factura de utilitati sau un alt document care poate ajuta la verificarea identitatii, sau, in cazuri mai complexe o copie a unui act de identitate). Pentru ca protejarea confidentialitatii datelor tale este foarte importanta pentru noi, te informam ca, in cazul in care doresti sa depui reclamatia prin reprezentant sau avocat este necesar sa ne anexezi si documentul care face dovada calitatii de reprezentant. In cazul sotilor si/sau rudelor pana la gradul II inclusiv, se accepta o declaratie pe proprie raspundere semnată de titular, iar in cazul altor persoane, este necesara procura notariala. Pentru reprezentarea prin avocat este necesara imputernicirea avocatiala.

Refuzul tau de a ne furniza datele minime cu caracter personal necesare, sau de a ne comunica date actualizate, poate cauza de la intarzieri sau inadvertente in gestionarea corespunzatoare a solicitarilor tale, pana la imposibilitatea solutionarii solicitarilor si/sau reclamatiilor tale.

Cererile si/sau reclamatiile tale care nu sunt semnate sau confirmate printr-un document justificativ, sau cererile prin care nu ne furnizezi datele minime de identificare mentionate anterior vor fi considerate anonime si se vor clasa fara a ti se mai formula un raspuns.

Raspunsurile si informatiile solicitate de tine iti vor fi furnizate prin intermediul aceluiasi canal de comunicare cu exceptia situatiilor in care ai solicitat ca raspunsul si informatiile sa iti fie transmise prin alt canal si ne-ai pus la dispozitie informatiile necesare in acest sens.

Reclamația va fi preluată de o echipa dedicata – Departamentul Reclamatii (reclamatii@b2kapital.ro) , unde va fi analizata cu maxima diligenta, vom căuta cea mai bună soluție la problema semnalată si iti vom transmite raspunsurile prin canalele agreate cu tine, conform temrnelor legale.

Toate raspunsurile la sesizari si reclamatii vor fi formulate in scris si vor cuprinde informatii cu privire la modul in care au fost solutionate (inclusiv confirmarea receptionarii unei reclamatii si termenele de solutionare).
 • Pentru reclamații referitoare la creante ce provin din credite, termenul de răspuns este de 30 de zile calendaristice de la data data receptionarii solicitarii.
 • Pentru reclamatii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, termenul de raspuns este 1 luna de de la data data receptionarii solicitarii, cu posibilitatea prelungirii pentru un termen de inca 2 luni.
 • Pentru celelalte tipuri de reclamații, termenul este de 30 zile calendaristice, cu posibilitatea de prelungire cu 30 de zile calendaristice.
În cazul în care răspunsul nu poate fi transmis în termen din motive obiective sau, în cazul în care, aspectele sesizate necesită o cercetare mai amănunțită, îți vom transmite un răspuns provizoriu, care va indica în mod clar motivele pentru care răspunsul la reclamație va ajunge cu întârziere și va preciza termenul până la care vei primi răspunsul definitiv. Dacă vrei să știi stadiul de soluționare a solicitarii/reclamatiei tale ne poti scrie pe adresa reclamatii@b2kapital.ro. De asemenea, poți primi, fie la solicitarea ta expresă, fie cu ocazia depunerii unei reclamații, informații scrise privind procesul intern de soluționare a reclamațiilor. În cazul în care soluția pe care ți-o oferim nu răspunde solicitării tale, îți vom transmite în scris punctul nostru de vedere împreună cu explicații detaliate. Dacă nu ești mulțumit(ă) de răspunsul pe care l-ai primit, ai dreptul să te adresezi organelor și autorităților competente.

Autorități competente:
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) - București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1: https://anpc.ro/
 • Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) - București, B-dul G-ral. Gheorghehttps://www.dataprotection.ro/
Indiferent de natura relatiei si de calitatea ta in raport cu B2Kapital Portfolio Management SRL („B2KPM”), iti poti exercita in orice moment drepturile in calitate de persoana vizata, in limitele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor personale, conform Regulamentului General privind Protectia Datelor (UE) 679/2016 – „GDPR”: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul de stergere, dreptul de restrictionare a prelucrarii, dreptul de opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat, dreptul de retragere a consimtamantului (daca este cazul), dreptul de a depune o Plangere in fata unei Autoritati de Supraveghere.
Daca doresti sa iti exerciti drepturile sau sa depui o reclamatie la noi in legatura cu prelucrarea datelor tale, te rugam sa parcurgi si detaliile de mai jos.

Cum ne poti trimite intrebarile sau solicitarile tale si cum iti poti exercita drepturile?
Pentru exercitarea drepturilor tale este necesar sa depui o cerere scrisa in acest sens, inclusiv prin completarea formularului dedicat – Formularului de Reclamatii / Sesizari/Exercitare Drepturi pe care il poti descarca direct de pe site-ul nostru accesand: https://b2kapital.ro/protectia-datelor/ .
Este necesar ca solicitarile sau reclamatiile tale sa fie semnate olograf sau electronic, iar in cazul petitiilor care nu pot fi semnate, vom putea solicita documente justificative prin care sa putem verifica si confirma corectitudinea datelor transmise electronic.

Noi iti vom raspunde in termen de o luna, sau, in cazul in care solicitarea necesita o analiza mai complexa, acest termen poate fi prelungit cu inca doua luni, caz in care te vom informa in mod corespunzator, inclusiv cu privire la motivele prelungirii.

Te informam totodata ca, in cazuri justificate, legea ne permite sa refuzam sa actionam conform cererilor tale, spre exemplu in cazul in care scopurile pentru care prelucram datele tale nu au fost realizate, iar prelucrarea nu are ca temei consimtamantul tau expres, sau in cazul in care cererile tale sunt excesive, prin caracterul lor repetitiv sau evident nefondate. Si in acest caz, iti vom oferi o explicatie scrisa cu privire la un astfel de refuz.


In sectiunile urmatoare regasesti detaliate drepturile tale prevazute de GDPR si conditiile legale aplicabile pentru exercitarea lor.
I. Dreptul la Informare
Beneficiezi de dreptul la informare si prin urmare poti solicita in orice moment informatii si detalii privind modul in care prelucram datele tale personale, pe care ti le vom furniza in scris, prin canalele solicitate de tine.
II. Dreptul de acces la date
 • Poti solicita oricand accesul la datele tale personale detinute de B2KPM, respectiv confirmarea faptului ca datele tale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre B2KPM, scopurile, temeiurile si conditiile prelucrarii, precum si, in masura in care acest lucru este posibil fara a incalca drepturile si libertatile altor persoane vizate, ne poti solicita sa iti furnizam si o copie a acestor date.
III. Dreptul de Rectificare a Datelor Personale
 • Oricand ne poti cere sa iti corectam datele personale pe care le detinem despre tine, inclusiv pe baza unei declaratii de completare semnate de tine, astfel incat sa ne asiguram in orice moment ca datele tale sunt actuale, exacte si corecte.
 • Pentru exercitarea acestui drept este posibil sa fie necesara si indicarea datelor personale pentru care se solicita rectificarea, prin declaratia de completare, datata si semnata, care sa fie insotita, dupa caz, si de documentele justificative care probeaza necesitatea rectificarii datelor.
IV. Dreptul de Stergere a Datelor Personale
 • Ne poti solicita stergerea datelor tale personale pe care le prelucram, iar noi vom face toate demersurile necesare in acest sens, in cazul in care:
  1. acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
  2. iti retragi consimtamantul si prelucrarea s-a realizat in baza acestui consimtamant si nu exista un alt temei legal pentru a continua prelucrarea;
  3. te-ai opus prelucrarii datelor si nu exista motive legitime care sa permita prelucrarea in continuare;
  4. datele tale personale au fost prelucrate fara a exista un temei legal valid in acest sens.
 • Totodata, te informam ca datele personale pentru care ai depus o solicitare de exercitare a dreptului de stergere vor putea fi prelucrate in continuare in urmatoarele situatii:
  1. pentru indeplinirea unor obligatii legale care prevad prelucrarea, precum si
  2. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
V. Dreptul de Opozitie
 • Din motive legate de situatia ta particulara, te poti opune prelucrarii datelor tale personale intemeiate pe consmitamantul tau, pe interesul legitim al B2KPM si/sau al altor persoane pe care noi le reprezentam, sau prelucrarilor realizate in interes public.
 • In aceasta situatie, B2KPM va putea prelucra in continuare datele tale personale doar daca exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor tale in calitate de persoana vizata, sau daca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
VI. Dreptul la Restrictionarea Prelucrarii
 • Beneficiezi de dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in urmatoarele situatii:
  1. ai contestat exactitatea datelor tale personale pe care le prelucram, astfel ca, pentru perioada necesara verificarii acuratetii acestora, datele tale vor fi restrictionate de la prelucrare;
  2. a fost constatata prelucrarea datelor tale personale fara un temei legal si te-ai opus stergerii datelor, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii;
  3. te-ai opus prelucrarii datelor personale, astfel ca in perioada in care se verifica validitatea temeiurilor prelucrarii, datele tale vor fi restrictionate;
  4. desi a expirat perioada de retentie a datelor, ne-ai solicitat in mod expres pastrarea datelor tale pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
 • In cazul restrictionarii datelor tale personale, acestea vor putea fi prelucrate prin stocare. Prelucrarea in alt mod se va putea realiza doar pentru:
  1. constatarea, exercitarea sau apararea unui drept al B2KPM in instanta;
  2. pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
  3. pe baza consimtamantului tau expres sau
  4. pentru protejarea unui interes public.
 • In cazul in care s-a dat curs solicitarii tale de restrictionare a datelor, te vom informa in mod corespunzator, inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.
VII. Dreptul la Portabilitatea Datelor
 • In cazul datelor tale personale pe care le prelucram prin mijloace automate in baza consimtamantului tau expres, sau in temeiul executarii unui contract incheiat intre tine si B2KPM, ne poti solicita sa iti furnizam aceste date, intr-un format structurat care poate fi citit automat, pe care le poti transmite catre un alt operator, sau ne poti solicita sa trimitem datele direct operatorului respectiv, in masura in care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
VIII. Dreptul de Retragere a Consimtamantului
 • In cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, acesta poate fi retras oricand.
 • Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii consimtamantului, ramanand in continuare valabila.
IX. Dreptul de a Depune o Plangere in fata unei Autoritati de Supraveghere
 • In cazul in care ai convingerea ca datele tale personale sunt prelucrate incorect si nu respecta cerintele legale, poti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon: +40318059211; email: anspdcp@dataprotection.ro sau pe pagina web:http://www.dataprotection.ro/
 • De asemenea, in masura in care apreciezi ca drepturile sau libertatile tale au fost incalcate te poti adresa direct instantelor competente.

Formular de Reclamatii / Sesizari/Exercitare Drepturi

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.