Intrebari frecvente

Intrebari frecvente


In curand...


Definitii

Debitor – persoană (fizica sau juridical) care are o obligație contractuală față de un creditor. Creditor - titularul unui drept de creanță, îndreptăți să pretindă debitorului său îndeplinirea obligației la care acesta a angajat, în sensul de a da, a face sau a nu face ceva.

Procedura de executare silita - Procedura reglementată de lege, prin intermediul căreia titularul unui drept recunoscut printr-un titlu executoriu, constrânge, cu ajutorul organelor de stat competente, pe cel care nu respecta dreptul respectiv, să aducă la îndeplinire prestația specificată în titlu, asigurând astfel respectarea dreptului incalcat și, totodata, restabilirea ordinii de drept.

Cesiune de creanta - cesiunea de creanță este convenția prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanță împotriva unui terț (debitorul cedat). Cesiunea de creanță are ca efect principal transferul dreptului de creanță din patrimoniul cedentului în patrimoniul cesionarului. Creanța se transmite, așa cum a existat în patrimoniul cedentului, adică, împreună cu toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanța cedată, drepturile de garanție (fideiusiunea, gajul, ipoteca, privilegiul), precum și cu toate accesoriile ei (art. 1568 noul Cod Civil)
Contacteaza-ne

ADRESA:
B2Kapital Portfolio Management S.R.L.
Str. Vasile Alecsandri 4, etajul 2, The Landmark, clădirea C, sector 1
București, România, cod poștal: 010639
ADRESA DE EMAIL:
b2romania@b2kapital.ro
Contactul Ofițerului Responsabil cu Protecția Datelor:
dpo@b2kapital.ro
BIROU:
Tel: +40 374 810 666
Fax: +40 374 810 668
COLECTARE/RECUPERARI:
Tel: +40 374 916 482
Tel: +40 374 810 664
PROPRIETATE IMOBILIARA/Real estate:
TEL: +40 374 916 481
© Copyright 2015 B2Holding All rights reserved
Disclaimer: All information in our web site is provided for general information purposes only. We have taken care to ensure the accuracy of the information, however, we accept no responsibility for any loss or damage which may arise from reliance on information contained on the web site. We accept no responsibility for the contents of other web sites which may be accessed through our web site. This site uses cookies.
Designed and developed by B2Kapital d.o.o.

Pentru a spori experiența utilizatorului, B2Kapital foloseste cookie-uri.
Dacă faceți clic pe "X", acceptați cookie-urile.