PROTECTIA DATELOR

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In cadrul activitatilor desfasurate, B2Kapital Portfolio Management S.R.L.( B2KPM), proceseaza datele tale cu caracter personal.

Operatorul de Date: B2Kapital Portfolio Management S.R.L. – B2KPM – entitate de recuperare creante inregistrata in registrul entitatilor de recuperare creante aflata in evidenta Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

Sediul social: Strada Vasile Alecsandri nr. 4 si Constatin Daniel nr. 11, Corp C, etaj 2, sector 1 Bucuresti, Romania

Registrul Comertului: J40/2666/2016

CUI: 35698810
Pagina web: http://www.b2kapital.ro
Email: B2romania@b2kapital.ro
Telefon: +40 374 810 666
Fax: +40 374 810 668

Protejarea datelor tale cu caracter personal este foarte importanta pentru noi. Pentru aceasta, depunem toate diligentele necesare pentru a asigura respectarea tutror cerintelor legislative privind protectia datelor cu caracter personal, in special cele prevazute de Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 („RGPD”).
Prin aceasta informare te ajutam sa intelegi cum colectam noi datele tale personale, ce categorii de informatii prelucram, de ce le prelucram, cum le folosim, cum le pastram si cui le transmitem si de ce, precum si drepturile de care beneficiezi si cum le poti exercita.

Informare prelucrare date prin activitati de call center

Formular de Reclamatii / Sesizari/Exercitare Drepturi

Ce sunt datele personale?

Datele personale reprezinta orice informatii care se refera la o persoana identificata sau care poate fi identificata, direct sau indirect, prin referire la un element de identificare (nume, numar de identidicare, date de localizare, identificator online etc.) sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. O persoana poate fi identificata in cazul in care se pot obtine informatii suplimentare fara eforturi excesive, care permit identificarea sa.

Cui apartin datele personale pe care le procesam?

B2KPM prelucreaza datele personale ale persoanelor cu care se afla sau urmeaza sa se afle intr-o relatie contractuala direct sau indirect, inclusiv ca urmare a vanzarii directe/amiabile sau la licitatie publica a bunurilor cu care sunt garantate creantele, precum si datele celor care viziteaza sau acceseaza pagina de internet sau locatiile B2KPM. Aceste categorii de persoane pot include debitori, coplatitori, garanti, garanti ipotecari, cumparatori potentiali si finali ai garantiilor detinute sau gestionate de B2KPM, adjudecatari, furnizori externi si salariati. B2KPM prelucreaza si date cu caracter personal referitoare la mandatarii si reprezentantii legali si/sau conventionali ai acestor categorii de persoane. Cu titlu de exceptie, B2KPM poate prelucra si informatii referitoare la persoane, ale caror date personale sunt furnizate de persoanele cu care este intr-o relatie contractuala, iar in acest caz, demersurile de a informa respectivele persoane vizate cu privire la continutul prezentei notificari referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, trebuie realizate de catre persoana care a furnizat aceste informatii.

Cum colectam datele tale personale?

B2KPM poate colecta date despre tine de la:

 • Institutii financiar-bancare cu care ai incheiat contracte de credit si care cesioneaza drepturile lor de creanta catre B2KPM sau care imputernicesc B2KPM pentru a desfasura activitatea de recuperare si gestionare a creantelor lor;
 • Direct de la tine sau, in anumite cazuri, de la alte persoane care justifica un interes legitim cu privire la contractul in legatura cu care desfasuram activitatea de recuperare creante;
 • Persoane autorizate de tine sa comunice cu noi in numele tau, sau persoane care efectueaza plati in numele tau;
 • Autoritati si institutii publice,alte persoane sau entitati care desfasoara un serviciu de interes public (cum ar fi spre exemplu: executorii judecatoresti sau notarii publici);
 • Publicatii si baze de date care sunt disponibile public sau in baza unei relatii contractuale (surse externe), pentru a asigura actualizarea permanenta si verificarea datelor pe care le detinem despre tine, sau pentru a putea realiza evaluarea capacitatii de rambursare a creantei. Prin surse externe intelegem: institutii si autoritati publice, registre si baze de date electronice publice, informatii disponibile in social media, pe internet sau la terti abilitati, cum ar fi, dar fara a ne limita la: Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, Oficiul National al Registrului Comertului, portalul instantelor de judecata din Romania administrat de Ministerul Justitiei, Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, terti abilitati in vederea detinerii unor baze de date ale persoanelor acuzate de terorism sau expuse politic etc.
 • Parteneri contractuali ai B2KPM catre care ai furnizat datele tale in vederea incheierii unui contract cu noi sau in vederea achizitionarii bunurilor ce se constituie ca garantii la creantele gestionate de noi (spre exemplu agentii imobiliare sau diverse site-uri de promovare a imobilelor cu care sunt garantate creantele noastre sau ale partenerilor nostril contractuali).
 • Atunci cand accesezi pagina de internet a B2KPM, sunt create in mod automat inregistrari ale vizitei tale. Aceste inregistrari includ, de obicei, adresa IP, numarul de accesari, pagina de internet de la care te-ai conectat si alte date. Pentru mai multe informatii, te rugam sa consulti documentul privind fisierele de tip „cookie”: http://www.b2kapital.ro

Ce date personale despre tine prelucram?

Datele tale personale pe care le prelucram pot include:

 • Date de identificare cum ar fi: numele, data nasterii, nationalitatea, codul numeric personal (CNP), datele mentionate in actele de identitate, locul nasterii, domiciliul, adresa de domiciliu sau de resedinta.
 • Date de contact cum ar fi: adresa de corespondenta; numarul de telefon, adresa de email.
 • Date privind situatia ta financiara si/sau profesionala, cum ar fi: ocupatia/ profesia; natura activitatii proprii; functia publica detinuta; numele angajatorului; venitul; natura venitului; sursa/sursele venitului; contul bancar; date privind proprietatile imobiliare si bunurile mobile pe care le detii; informații despre debitele existente (ex. tipul de debit, valoarea, dobanda, creditorul, moneda, costurile); informatii despre situatia colectarii debitelor (ex. planul de plata, costuri, evidentele soldurilor).
 • Semnatura si fotografia din documentele de identitate si/sau alte documente;
 • Date rezultate in urma inregistrarii video in cazul in care vizitezi locatiile B2KPM, in limitele impuse de legislatie;
 • Datele persoanelor fizice care sunt parte (semnatari) in contractul ce constituie izvorul creantei gestionate de B2KPM (ex. garanti, mostenitori, codebitori);
 • Date privind procedurile administrative sau judiciare in care esti implicat, in masura in care acestea sunt legate de creantele detinute sau gestionate de B2KPM si/sau pot influenta conditiile de recuperare a acestor creante, conditiile de adjudecare la licitatie a unui bun sau de achizitionare a garantiei in cadrul unei vanzari directe sau amiabile (ex. executare silita; lichidare judiciara; faliment; reorganizare, interventie in alte proceduri judiciare; constatarea sau apararea drepturilor noastre in instanta); astfel de date pot include: informatii oficiale referitoare la activitatea frauduloasa/potential frauduloasa, date oficiale referitoare la acuzatii si/sau condamnari legate spre exemplu de infractiuni de coruptie, infractiuni economice, alte fraude, spalarea de bani si finantarea actelor de terorism.
 • Datele ce fac obiectul evidentelor tuturor interactiunilor care au loc prin intermediul corespondentei sau comunicarilor intre tine si B2KPM in legatura cu recuperarea unei creante, astfel incat sa putem indeplini obligatia legala stabilita in sarcina noastra prin Ordonanta de Urgenta 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile (in baza careia suntem autorizati de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor);
 • Date personale pe care ni le-ai pus la dispozitie, astfel incat sa putem sa iti oferim solutii de achitare a creantei care sa tina cont de circumstantele tale idividuale, de interesele si drepturile tale si de capacitatea ta de rambursare si, totodata, sa ne indeplinim obligatiile legale stabilite in sarcina noastra prin Ordonanta de Urgenta 52/2016;
 • Alte date cu caracter personal mentionate sau incluse in contractul initial sau in documentatia privind datoria sau garantiile ce fac obiectul creantelor gestionate de noi (cum ar fi de exemplu documentatia din dosarul de executare silita; documentatia din dosarul de credit furnizat de cedentul creantei, documnetatia din rapoartele de evaluare, etc).
 • Orice alte informatii care deriva din prelucrarea datelor personale, efectuata de B2KPM, cum ar fi spre exemplu: segmentarea portfoliului gestionat; identificatorul unic alocat la nivelul B2KPM pentru fiecare debitor in parte.

De ce (in ce scopuri) prelucram datele tale personale?

B2KPM prelucreaza datele tale doar in masura in care aceste date vizeaza activitatea de recuperare a creantelor gestionate de societate si in legatura cu constatarea, exercitarea sau apararea in instanta a drepturilor B2KPM sau ale creditorilor pe care ii reprezentam.
In acest context, scopurile in care prelucram datele tale includ in principal recuperarea si colectarea creantelor, inclusiv:

 • Analizarea si evaluarea situatiei tale financiare si a surselor de venit astfel incat, sa putem identifica cele mai bune conditii de rambursare a debitului, care sa corespunda situatiei tale individuale;
 • Realizarea comunicarii cu tine si identificarea corecta a persoanelor vizate;
 • Realizarea procedurilor legale si judiciare necesare pentru recuperarea crentelor (ex. executare silita; lichidare judiciara; faliment; reorganizare, interventie in alte proceduri judiciare; constatarea sau apararea drepturilor noastre in instanta), inclusiv identificarea solutiilor favorabile ambelor parti si care sa duca la stingerea debitelor restante;
 • Transmiterea raspunsurilor solicitate de tine prin intrebari, solicitari sau reclamatii;
 • Scopuri legate de evaluarea oportunitatii de a intra intr-o relatie contractuala sau de a incheia o tranzactie (ex. analizarea expunerii la riscul pe care il implica emiterea unui acord de vanzare, incheierea unei tranzactii extrajudiciare, a unui contract de vanzare-cumparare sau a unui contract de cesiune, acceptarea unei oferte de cumparare a unei garantii, participarea la o licitatie, etc.), inclusiv verificari in vederea identificarii, prevenirii si combaterii spalarii banilor, a finantarii terorismului si/sau a fraudelor).
 • Analiza statistica pentru evaluarea activitatii si a portofoliilor de creante gestionate si pentru identificarea unor solutii de imbunatatire a metodologiilor de colectare si recuperare a creantelor;
 • Pentru a raspunde solicitarilor autoritatilor publice sau pentru a indeplini cerintele legale aplicabile B2KPM.
 • Scopuri de raportare catre autoritatile competente, conform obligatiilor legale sau de gestiune contabila, economica, financiara si/sau admnistrativa in cadrul B2KPM.
 • Pentru orice alte scopuri pentru care ne-ai autorizat (ex. incheierea uni acord de promovare in vederea vanzarii unui bun pe care il detii).

Mentionam ca datele tale cu caracter personal pot fi, uneori, folosite de catre B2KPM, pentru o serie de scopuri secundare (spre exemplu raportare si administrare interna a activitatii, audit intern/extern, controale de risc sau de calitate, arhivare – in format fizic si/sau electronic, realizarea activitatilor de registratura pentru corespondenta societatii) acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost initial colectate de catre B2KPM.

Care este temeiul in baza caruia prelucram datele tale personale?

 • Indeplinirea obligatiilor legale care revin B2KPM sau pentru motive de interes public (ex. legislatia privind protectia consumatorilor; legislatia civila; legislatia fiscala si contabila, legislatia privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului; legislatia privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor);
 • Executarea contractului in care tu esti parte semnatara, ce costituie izvorul creantei in raport cu care B2KPM detine calitatea de creditor sau de reprezentant al creditorului;
 • Efectuarea demersurilor si diligentelor necesare, la solicitarea ta, in vederea incheierii unui contract de vanzare-cumparare sau de cesiune cu B2KPM;
 • Interesul legitim al B2KPM, al companiilor sale afiliate sau al creditorilor in numele carora B2KPM asigura servicii de colectare a datoriilor sau de gestionare a creantelor, ce poate viza:
  • Gestionarea activitatii companiei in conditii de eficienta, profitabilitate si siguranta pentru toate partile interesate si evaluarea oportunitatii de a intra intr-o relatie contractuala (spre exemplu: centralizarea operatiunilor si gestionarea portofoliilor de creante prin mentinerea unei baze de date; efectuarea de analize statistice cu privire la portfoliul de creante si cu privire la eficienta activitatii; analizarea si atenuarea riscurilor la care poate fi expusa compania – riscuri financiare si/sau reputationale; planificarea si dezvoltarea strategiei de afaceri; dezvoltarea si imbunatatirea metodologiilor de colectare si recuperare creante);
  • Prevenirea fraudelor, a potentialelor conflicte de interese si protejarea activelor companiei, precum si asigurarea unui nivel ridicat de securitate atat la nivelul sistemelor si aplicatiilor informatice, cat si din perspectiva securitatii fizice;
  • Constatarea si/sau apararea in instanta a drepturilor companiei.
 • Consimtamantul tau, in anumite situatii in care acesta ne-a fost acordat. 
 • In situatii absolut exceptionale, in cazul unor situatii de urgenta, cazuri fortuite sau de forta majora, datele tale personale pot fi prelucrate pentru a proteja interesele tale vitale sau ale altor persoane fizice.

Cum folosim (prelucram) datele tale personale?

Datele vor fi prelucrate si stocate in medii sigure, atat pe suport hartie, cat si electronic, in sistemele de management creante si in sistemele si aplicatiile IT (inclusiv e-mail) utilizate la nivelul companiei. Pentru realizarea scopurilor mentionate:

 • Utilizam instrumente care nu sunt integral automatizate (fiind necesara interventia umana), pentru stabilirea profilului/ evaluarii/ previzionarii capacitatii de rambursare. Aceasta profilare se realizeaza pe baza informatiilor pe care ni le-ai furnizat in mod direct, sau care ne-au fost puse la dispozitie de catre creditorul intial, precum si pe baza unor informatii obtinute din surse publice libere (internet/retele de socializare/baze de date publice/comunicate si informatii oficiale de interes public emise de autoritati publice/baze de date oficiale privind entitatile si persoanele ce fac obiectul sanctiunilor internationale). Multumita acestor profiluri, putem decide modul optim pentru ambele parti, in care datoria va fi recuperata, in special daca este necesara initierea unor proceduri legale sau pentru a evalua oportunitatea emiterii un acord de vanzare, incheierii unei tranzactii extrajudiciare sau a unei cesiuni de creanta.
 • Ne supunem obligatiilor legale, inclusiv obligatii de raportare, provenite din reglementari nationale si europene (de ex: prevenirea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, obligatii ce deriva din legislatia fiscala sau contabila), precum din reglementarile si instructiunile legale emise de catre Autoritatile de Supraveghere si Control (de ex: Ministerul Finantelor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, autoritati si organe de urmarire penala, etc). Furnizarea datelor personale in aceste scopuri este obligatorie.
 • Utilizam aplicatii si sisteme informatice pe baza carora putem asigura administrarea eficienta a creantelor, gestionarea platilor si contabilitatii, precum si realizarea raportarilor legale;
 • Utilizam mecanisme si proceduri interne menite sa ne ajute la prevenirea si gestionarea corespunzatoare a conflictelor de interese, si, pentru a respecta principiul privind acuratetea datelor, depunem toate diligentele pentru actualizarea permanenta a datelor tale personale si pentru a verifica si confirma datele pe care le detinem despre tine pe baza unor informatii obtinute din surse oficiale (ex. executori judecatoresti; Registrul Comertului; portalul instantelor; comunicate si informatii oficiale de interes public emise de autoritati publice) sau din surse publice libere sau private (internet/retele de socializare/baze de date publice / baze de date furnizate de parteneri contractuali ai companiei);
 • Folosim datele tale pentru a desfasura activitati functionale de promovare si valorificare a bunurilor cu care sunt garantate creantele noastre sau ale creditorului in numele caruia realizam serviciile de recuperare a debitelor;
 • Utilizam datele tale si la realizarea unor analize statistice interne destinate analizarii eficientei si imbunatatirii metodologiilor de colectare si recuperare a creantelor;
 • Procesam si analizam plangerile tale, cererile de exercitare a drepturilor privind protectia datelor tale cu caracter personal si orice alte solicitari pe care ni le adresezi;
 • Te informam cu privire la situatia debitelor tale, la situatia procedurilor legale in derulare care sunt in legatura cu debitele tale, precum si cu privire la orice date si informatii de interes pentru tine privind procesul de recuperare a debitelor;
 • Identificam oportunitati de imbunatatire a serviciilor de recuperare a debitelor, astfel incat sa iti putem oferi servicii si solutii mai bune, care sa raspunda nevoilor si situatiei tale individuale.

Sunt datele tale sigure la B2KPM?

B2KPM considera ca securitatea datelor tale personale este foarte importanta si, in acest sens, asigura adoptarea si revizuirea periodica a masurilor de securitate organizatorice si tehnice, menite sa protejeze datele tale impotriva accesului neautorizat, modificarii, dezvaluirii sau distrugerii neautorizate. Accesul la datele tale personale este permis doar persoanelor autorizate de B2KPM, in urma unei evaluari adecvate, conform atributiilor si responsabilitatilor specifice si care si-au insusit in prealabil obligatiile de confidentialitate.
In cazul in care optezi pentru comunicarea cu noi si transmiterea datelor tale personale prin mijloace de comunicare electronica (email) te informam ca B2KPM a luat toate masurile necesare de precautie pentru a asigura securitatea corespondentei electronice, prin securizarea sistemelor proprii.
Cu toate acestea, te rugam sa ai in vedere faptul ca modalitatea de comunicare a informatiilor solicitate prin intermediul postei electronice prin utilizarea unor retele publice nu este pe deplin sigura, iar prin alegerea acestei optiuni, iti asumi riscurile legate de comunicarea pe cale electronica a informatiilor (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, intarzieri in receptionarea datelor etc.).
B2KPM implementeaza masuri si proceduri specifice pentru prevenirea, identificarea si gestionarea adecvata a eventualelor incalcari privind securitatea datelor personale, inclusiv masuri privind notificarea ta si a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

Cine sunt destinatarii datele tale personale?

In cursul normal al activitatii de recuperare creante si al administrării activitatii sale, B2KPM poate transfera datele tale persoanele catre alte persoane sau entitati pentru a realiza scopurile de prelucrare mentionate anterior, iar acest lucru este necesar: pentru a face demersuri in vederea executarii sau incheierii unui contract/ acord/ tranzactii; pentru a solutiona solicitarile tale; pentru a indeplini obligatiile legale ce ne revin, precum si pentru realizarea unor interese legitime profesionale si operationale permise de lege.
Iata cateva exemple in care B2KPM poate transfera datele tale personale:

 • Putem furniza date catre creditorii in numele carora B2KPM asigura gestionarea creantelor sau a serviciilor de colectare a creantelor sau catre creditorii cedenti de la care B2KPM a dobandit creantele datorate sau garantate de tine;
 • In cadrul Grupului B2Holding, din care face parte B2KPM putem transfera datele tale cu caracter personal altor subsidiare sau societati din Romania sau din tari care fac parte din Spatiul Economic European.
 • B2KPM va permite accesul sau transferul datelor cu caracter personal catre persoane sau entitati din afara Spatiului Economic European, doar sub rezerva existentei unor garantii adecvate si catre state pentru care Comisia Europeana a recunoscut un nivel adecvat de protectie a datelor personale.
 • Partenerii nostri contractuali – putem transfera unele dintre datele tale cu caracter personal unor parteneri in scopul de a realiza imbunatatirea serviciilor de colectare si recuperare a creantelor;
 • Subdobanditori ai drepturilor de creanta – putem transfera datele tale personale catre alte persoane fizice sau juridice catre care B2KPM sau creditorii pe care ii reprezentam instraineaza drepturile lor de creanta.
 • Institutiile de supraveghere – daca ni se solicita in baza unui mandat, sau pentru aplicarea unei legi nationale sau europene, putem comunica detalii privind datele tale personale sau tranzactiile tale, fara a mai fi nevoie sa te informam; aceste comunicari sunt in scopul protejarii drepturilor si libertatilor tale sau ale altor persoane vizate.
 • Alte autoritati publice – putem furniza datele tale pentru a raspunde cerintelor legale sau pentru ca persoanele care le solicita justifica un interes legitim (ex. executori judecatoresti; notari publici; instante).
 • Transferam la cererea ta – pot fi situatii in care ne vei solicita sa transferam datele tale catre un tert, un Reprezentant al tau sau Imputernicit ce actioneaza in numele si in contul tau (de exemplu, consultanti financiari, avocati, mediatori, executori, administratori de societati).
 • Putem divulga sau transfera datele tale personale in cazul unei reorganizari, fuziuni, vanzari, cesiuni, sau alt transfer al companiei.
 • Transferul catre alti terti – putem transfera datele tale personale altor entitati din afara Grupului nostru, care nu sunt autoritati publice, precum:
 • Furnizori ai nostri care ne ofera suport in gestionarea si administrarea serviciilor de recuperare creante pe care le furnizam, inclusiv in in ceea ce priveste promovarea si valorificarea garantiilor (ex. agentii imobiliare, site-uri prin care asiguram promovarea imobilelor in vederea valorificarii optime, inclusiv platforme online de promovare a bunurilor imobile; avocati; experti evaluatori; firme de consultanta, experti cadastrali; experti contabili).
 • Furnizori care ne ajuta sa ne imbunatatim serviciile, sau care ne dezvolta, implementeaza sau administreaza sistemele de business, infrastructura sau procesele operationale (de exemplu auditori, consultanti, analisti, furnizori de servicii de contabilitate, etc.)
 • Furnizori care ne asigura mententanta si suport pentru a ne putea desfasura activitatea in conditii optime si de siguranta pentru tine; spre exemplu: furnizorii de servicii de email (ex. Microsoft) , furnizori care dezvolta/implementeaza sau administreaza aplicatiile si infrastructura IT, companii care presteaza servicii de arhivare, furnizori de servicii de curierat/posta care iti livreaza diverse notificari/informari din partea B2KPM, companii care administreaza sistemele de securitate implementate pentru a asigura confidentialitatea/integritatea si disponibilitatea datelor tale, etc.);
 • Furnizori care ne asigura suport in derularea procedurilor legale de executare silita sau in procesul de recuperare a creantelor (ex. avocati; experti evaluatori; firme de consultanta, experti cadastrali; experti contabili, agentii imobiliare; site-uri prin care asiguram promovarea imobilelor in vederea valorificarii optime a garantiilor aferente creantelor).

Te informam totodata ca avem definite si implementate mecanisme si proceduri prin care ne asiguram ca furnizorii si partenerii nostri contractuali care au acces la datele tale personale respecta cerintele legale aplicabile in ceea ce priveste prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal.

Cat timp prelucram datele tale personale?

Datele tale personale vor fi prelucrate de B2KPM pentru perioada strict necesara realizarii scopurilor prelucrarii, care poate varia in functie de scopul in care sunt utilizate datele.
B2KPM va prelucra datele tale pe toata perioada procedurii de recuperare creante si le va stoca pentru un termen de 5 ani de la momentul cesionarii creantei catre un subdobanditor si/sau dupa momentul recuperarii integrale a crentei si/sau de la momentul finalizarii procedurii de executare silita, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel.
In cazul datelor prelucrate in scopuri de gestiune contabila, datele tale vor fi stocate pentru o perioada de maximum 5, respectiv 10 ani, conform reglementarilor legale in materie contabila.
Pentru datele rezultate in urma inregistrarii video, in cazul in care vizitezi locatiile B2KPM, perioada de stocare a datelor este de maximum 30 de zile de la data inregistarii, cu posibilitatea prelungirii in cazul unor solicitari transmise de autoritati publice competente.
Datele personale prelucrate pentru a raspunde solicitarilor pentru o perioada de 3 ani de la ultima comunicare, conform termenului general de prescriptie prevazut de Codul Civil, pentru a ne putea asigura constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi in instanta.

Care sunt drepturile tale si cum le poti exercita

Iti poti exercita in orice moment urmatoarele drepturi, in limitele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor personale:

 • Dreptul la informare – poti solicita in orice moment informatii si detalii privind modul in care prelucram datele tale personale, pe care ti le vom furniza verbal sau in scris, prin canalele solicitate de tine.
 • Dreptul de acces la datele tale – poti solicita oricand accesul la datele tale personale detinute de B2KPM, respectiv confirmarea faptului ca datele tale cu caracter personal sunt prelucrate sa nu de catre B2KPM, scopurile, temeiurile si conditiile prelucrarii.
 • Dreptul la rectificarea datelor – poti cere sa iti corectam datele personale pe care le detinem despre tine, inclusiv pe baza completarii unei declaratii de completare, astfel incat sa ne asiguram in orice moment ca datele tale sunt actuale, exacte si corecte.
 • Dreptul de a te opune prelucrarii datelor – din motive legate de situatia particulara, te poti opune prelucrarii datelor tale personale intemeiate pe interesul legitim al B2KPM si/sau al altor persoane pe care noi le reprezentam, sau prelucrarilor realizate in interes public. In aceasta situatie, B2KPM va putea prelucra in continuare datele tale personale doar daca exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor tale in calitate de persoana vizata, sau daca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
 • Dreptul la restrictionarea datelor – poti solicita restrictionarea prelucrarii in urmatoarele situatii: (i) ai contestat exactitatea datelor tale personale pe care le prelucram, astfel ca, pentru perioada necesara verificarii acuratetii acestora, datele tale vor fi restrictionate de la prelucrare; (ii) a fost constatata prelucrarea datelor tale personale fara un temei legal si te-ai opus stergerii datelor, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii; (iii) te-ai opus prelucrarii datelor personale, astfel ca in perioada in care se verifica validitatea temeiurilor prelucrarii, datele tale vor fi restrictionate; (iv) desi a expirat perioada de retentie a datelor, ne-ai solicitat in mod expres pastrarea datelor tale pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In cazul restrictionarii datelor tale personale, acestea vor putea fi prelucrate prin stocare. Prelucrarea in alt mod se va putea realiza doar pentru: (i) constatarea, exercitarea sau apararea unui drept al B2KPM in instanta; (ii) pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice; (iii) pe baza consimtamantului tau expres sau (iv) pentru protejarea unui interes public. In cazul in care s-a dat curs solicitarii tale de restrictionare a datelor, te vom informa in mod corespunzator, inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.
 • Dreptul la stergerea datelor – poti solicita stergerea datelor tale personale pe care le prelucram, iar noi vom face toate demersurile necesare in acest sens, in cazul in care: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; (ii) iti retragi consimtamantul si prelucrarea s-a realizat in baza acestui consimtamant si nu exista un alt temei legal pentru a continua prelucrarea; (iii) te-ai opus prelucrarii datelor si nu exista motive legitime care sa permita prelucrarea in continuare; (iv) datele tale personale au fost prelucrate fara a exista un temei legal valid in acest sens. Totodata, te informam ca datele personale pentru care ai depus o solicitare de exercitare a dreptului de stergere vor putea fi prelucrate in continuare in urmatoarele situatii: pentru indeplinirea unor obligatii legale care prevad prelucrarea, precum si pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – in cazul datelor tale personale pe care le prelucram prin mijloace automate, in baza consimtamantului tau expres sau in temeiul executarii unui contract incheiat intre tine si B2KPM, ne poti solicita sa iti furnizam aceste date, intr-un format structurat care poate fi citit automat, pe care le poti transmite catre un alt operator, sau ne poti solicita sa trimitem datele direct operatorului respectiv, in masura in care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii consimtamantului, ramanand in continuare valabila.

Toate aceste drepturi le poti exercita prin depunerea unei cereri scrise in acest sens, la datele de contact mentionate mai jos, iar noi iti vom raspunde in termen de 30 de zile calendaristice, sau, in cazul in care solicitarea necesita o analiza mai complexa, acest termen poate fi prelungit cu inca 60 de zile calendaristice, caz in care te vom informa in mod corespunzator, inclusiv cu privire la motivele prelungirii.
In cazul in care ne adresezi solicitarea in format electronic, iti vom furniza informatiile tot in format electronic, daca acest lucru este posibil, sau intr-un alt format solicitat de tine. B2KPM poate solicita informatii suplimentare necesare pentru a ne confirma identitatea, inainte de a putea permite accesul la datele tale cu caracter personal sau de a actiona in legatura cu exercitarea drepturilor mentionate anterior.
Te informam totodata ca, in cazuri justificate, legea ne permite sa refuzam sa actionam conform cererilor tale, spre exemplu in cazul in care scopurile pentru care prelucram datele tale nu au fost realizate, iar prelucrarea nu are ca temei consimtamantul tau expres, sau in cazul in care cererile tale sunt excesive, prin caracterul lor repetitiv sau evident nefondate. Si in acest caz, iti vom oferi o explicatie scrisa cu privire la un astfel de refuz. 
In cazul in care ai convingerea ca datele tale personale sunt prelucrate incorect si nu respecta cerintele legale, poti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon: +40318059211; 

anspdcp@dataprotection.ro
sau pe
Data Protection RO

Date de contact B2KPM privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Daca ai intrebari sau solicitari legate de drepturile tale descrise mai sus, te rugam sa ne contactezi:

 • Adresa: Bucuresti, str. Vasile Alecsandri nr. 4, Corp C, etaj 2, sector 1, Romania.
 • Email: B2romania@b2kapital.ro
 • Ofiterul Responsabil cu Protectia Datelor:
 • Email: privacy@b2kapital.ro
 • Telefon: +40 374885637
 • Fax: +40 374810668

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.